Creació d´un llibre


 


Quan es va recalificar els terrenys del polígon sud-est. Es va enderrocar la masia de Can Farreres, els seus massovers el Josep Maria Manobens i la Juanita varen portar el seu ramat de bens a la masia de Can Fontanet, actualment aquest ramat está a la masia de Can Oller de Santa Perpétua.

Crec que seria bo pel futur recordar aquets fets, una manera de recordar-lo seria que a la masi de Can Gavarra, hegués un petit testimoni gràfic d’aquesta família, com hi ha de la família Fonollet. Crec que aixó sería un petit homenatge per tots el pagesos. 

 

La masia de Can Valls, tot i sent de Palau de Plegamans, aquí a Polinyà sempre ha estat considerada com una masia més del nostre entorn rural, tant és així que els nens d’aquesta masia, en compte d’anar a l’escola a Palau venien a Polinyà i molta gent de Polinyà anava a comprar llet a la família Serra, que eren els masovers de Can Valls, com Can Ferreres i Can Gavarra van ser expropiats, quan es van recalificar i vendre els terrenys, actualment el germans Serra. El Pere, el Jaume, i el Lluis estan amb el seu bestiar en una masia a Hostalets de Balanyà. Seguint amb la seva tasca de ramaders.

També aquesta família, tindría que tenir un petit homenatge gràfic a Can Gavarra.

Si aixó no es pot aconseguir, al menys tenen aquest petit homenatge dintre del futur llibre Singulars de Polinyà.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *