x


1378_2  1381_2

Seu del Museu de Polinyà

Donació de la Sr. María Margenat a la Sr. Isabel creadora del grup d'amics del Museu de Polinyà i cedit a l' Ajuntament de Polinyà fins el seu tancament degut al greu deteriorament de l'edifici i que ara es trova en face de enderrocament. Actualment totes les donacions del museu de Polinyà estan guardades als departaments que tè l'ajuntament a sota de l'escola bressol, esperant que en un futur pròxim es prenguin les mesures necesàries per trovar un lloc on tornar a exposar tot el material que temin. I en un futur, quan la gent vingués a veure les pintures Romàniques, de passada podrien veure el museu i gaudir de les pintures que, segons diuen alguns experts, són la capella Sixtina del Romànic Català. Recordeu quan van sortir als diaris perquè estaven exposades a l’expo de Sevilla, jo tinc guardat el diari.